Bestuursleden

Henny Ros Voorzitter   

Dagelijks Bestuur

Jan-Kees van Asperen 

 Penningmeester 
Dagelijks Bestuur


Marianne Westhoek
 
Secretaris
Dagelijks Bestuur

Henk Wiekart


Ledenadmin.
Wedstrijdsecr.

Richard Köhlenberg

Algemeen Bestuurslid